Spot- en Special AdvertisingInkoopsystematiek

Terug naar overzicht

Voor de inkoop van spotzendtijd spreken we in het mediacontract twee netto basisprijzen per GRP af, een content- en tijdvak-basisprijs. De content-basisprijs geldt voor specifieke inkoopvormen, de tijdvak-basisprijs voor tijdvak-, doelgroep- en themapakketten. De maanden kennen een eigen maandindex en onze diverse inkoopopties hebben ieder een eigen productindex. De gekozen inkoopvorm bepaalt de hiërarchie van de indeling. Alle doelgroepindexen worden in het contract afgesproken. De doelgroeppakketten kunnen bij enkele doelgroepen tegen een lagere doelgroepindex worden ingekocht. Voor een goede balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks op onze site per product een marktindex (85-115). Voor de kidszenders geldt een aparte tariefkaart.

TV Spot 2021

Marktindexen kunnen per product variëren van 85 tot en met 115, met een maximaal jaargemiddelde van 110 per product en worden maandelijks gepubliceerd op www.adalliance.nl

Voorbeeld:
Een klant heeft een netto content basisprijs van €1000. Deze klant wil een Sturing Vast Pakket inkopen op de doelgroep boodschappers 25-54 jaar in de maand maart voor een commercial van 20 seconden. De marktindex voor maart staat op 100.
Berekening netto content basisprijs (€ 1000) * doelgroep index boodschappers 25-54 (91) * maandindex maart (100) * productindex Sturing Vast Pakket (121) * marktindex (100) * spotlengte-index 20 seconden (75) = GRP-maandprijs (€ 826)

Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Nog geen vast contactpersoon? Neem contact op met ons New Business Team.

Sales
Mail ons