Voorwaarden & SpecificatiesSpelregels en Richtlijnen voor Billboards en Breakbumpers NL/EN

Terug naar overzicht

Een sponsorvermelding op billboards en breakbumpers dient ter informatie van de kijkers. De kijker moet duidelijk worden gewezen op het bestaan van een sponsorovereenkomst. Billboards worden aan het begin en/of aan het einde van een programma geplaatst. Breakbumpers worden aan het begin en/of einde van een programmaonderbrekend reclameblok geplaatst. Billboards en breakbumpers zijn géén commercials en vallen onder een ander regime dan commercials. Om misverstanden en onduidelijkheden over de invulling van billboards en breakbumpers te voorkomen raden we aan om onderstaande spelregels en richtlijnen in acht te nemen voordat productiekosten worden gemaakt. Ad Alliance B.V. (hierna te noemen: Ad Alliance) en de exploitanten van de Zenders en/of de Digitale platforms die door Ad Alliance commercieel worden vertegenwoordigd, hebben, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, de volgende spelregels en richtlijnen opgesteld voor de desbetreffende Zenders en/of de Digitale platforms. Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Rules of Play and Guidelines for Billboards and Breakbumpers Brand Partnerships Ad Alliance

Sponsor displays on billboards and breakbumpers serve to inform viewers, to whom the existence of a sponsor agreement must explicitly be pointed out. Billboards are placed at the beginning and/or end of programmes, whereas breakbumpers are placed at the beginning and/or end of commercial breaks. Billboards and breakbumpers are not commercials and are covered by a regime
that differs from that of commercials. In order to avoid any misunderstanding or unclarity about the use of billboards and breakbumpers, you are advised to observe the rules of play and guidelines below before incurring any production costs. Ad Alliance B.V. (hereinafter referred to as “Ad Alliance”) and the operators of the Channels and/or Digital Platforms that are represented commercially by Ad Alliance, have drawn up the following rules of play and guidelines for the Channels and/or Digital Platforms concerned, such with due observance of the laws and regulations applicable.

Spelregels en Richtlijnen voor Billboards en Breakbumpers Brand Partnerships.pdf (89,76 KB) Rules of Play and Guidelines for Billboards and Breakbumpers Brand Partnerships (EN).pdf (112,43 KB)

Bekijk ook deze gerelateerde informatie.

Technische Specificaties Ad Alliance Digital Media (NL/EN) OUD

Vind hier de technische specificaties voor aanleveren van materiaal van online video, premium display & mixed IAB en van het partner netwerk DPG Media.

Billboarding 2021 OUD

Billboards zijn korte sponsorvermeldingen (5 sec) voor of na een programma of commercial break. Met billboarding profiteer je van de band met de kijker,...

Voorwaarden & Specificaties

Homeshopping en Erotisch

Richtlijn voor commercials en/of homeshopping spots of programma’s met betrekking tot erotische diensten.

Voorwaarden & Specificaties

TV Inkoopvoorwaarden en specificaties

Vind hier de TV Inkoop Voorwaarden en specificaties van Ad Alliance (NL/EN)

Vragen? Neem contact op voor meer informatie.

Mail ons