RatecardsTV Spot 2021

Terug naar overzicht

Inkoop spotzendtijd

Met ons grote aanbod televisiezenders bereiken wij ruim 90% van alle Nederlanders per week. We bieden zowel massa als selectief bereik, van jong tot oud. Voor elk budget zijn er passende mogelijkheden. Voor de inkoop van spotzendtijd spreken we in het mediacontract twee netto basisprijzen per GRP af: een content- en tijdvak-basisprijs. De content-basisprijs geldt voor
specifieke inkoopvormen, de tijdvak-basisprijs voor Tijdvak-, Doelgroep- en Themapakketten. De maanden kennen een eigen maandindex en onze diverse inkoopopties hebben ieder een eigen productindex. De gekozen inkoopvorm bepaalt de hiërarchie van de indeling. Alle doelgroepindexen worden in het contract afgesproken. De Doelgroeppakketten kunnen bij enkele doelgroepen tegen een lagere doelgroepindex worden ingekocht. Voor een goede balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks op onze site per product een marktindex. Voor de kidszenders geldt een aparte tariefkaart.

TV Spot

English:
In the media contract, we agree to two net basic prices per GRP for the purchase of spot airtime: a content basic price and a time slot basic price. The content basic price applies to specific purchase formats, and the time slot basic price to time slot, target group and theme packages. Our various purchasing options each have their own product index (see reverse). The chosen
purchase format determines the hierarchy of the schedule. All target audience indexes are agreed upon in the contract. The target audience packages can be purchased for a lower target audience index in the case of a few target audiences. In order to strike the right balance between supply and demand, we release a market index (85-115) every month for each product. A separate rate card applies for the kids channels.

Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Ratecard TV spot 2021.pdf (1,77 MB) Ratecard TV spot 2021 (EN).pdf (1,68 MB)

Bekijk ook deze gerelateerde informatie.

Spot- en Special Advertising

Contentpakketten

Met deze inkoopvorm kies je zelf de content die het beste past bij jouw campagne. Je kunt hierbij kiezen uit diverse pakketten.

Spot- en Special Advertising

Tijdvakpakketten

Met een tijdvakpakket bepaal je zelf in welk tijdvak de spots worden geplaatst. Wij verzorgen de indeling in het gewenste tijdvak.

Spot- en Special Advertising

Doelgroeppakketten

Met een doelgroeppakket word je ingedeeld bij de zenders van jouw inkoopdoelgroep. Wij verzorgen de indeling die het beste past binnen je inkoopdoelgroep.

Spot- en Special Advertising

Themapakketten

Wil je aanwezig zijn bij aansprekende thema’s voor specifieke doelgroepen? Dat kan met onze themapakketten, samengesteld voor onder andere mannen, vrouwen, jong volwassenen, kids...

Spot- en Special Advertising

Special Advertising

Special advertising is maatwerk: een unieke, creatieve campagne waarbij TV en online gecombineerd ingezet kunnen worden.

Nog geen vast contactpersoon? Neem contact op met ons New Business Team.

Sales
Mail ons